FAQs Complain Problems

सूचना

वडा न. ८

क्र. स.  जनप्रतिनिधिको पुरा नाम, थर  निर्वाचित भएको पद  सम्पर्क नं.
शुशिल  बहादुर  अधिकारी  वडा अध्यक्ष 9848247906
गोमती जोशी-अवस्थी महिला सदस्य 9868497123
बाटुली देवी दमाई दलित महिला सदस्य 9842230367
राम प्रसाद अवस्थी सदस्य 9866967915
जय राज अवस्थी सदस्य 9868713658
Ward Contact Number: 
वडा सचिव - ९८६५६३९५८८

जन प्रतिनिधि