FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन तथा नियमावली

Post date Document
जोखिम संवेदनशील भू-उपयोग योजना Thursday, February 29, 2024 - 11:52 PDF icon १२७.जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना.pdf
आ. व. २०८०।०८१ काे आर्थिक ऐन २०८० र गाउँपालिकाकाे राजस्व दररेट । Monday, July 24, 2023 - 16:04 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०।०८१.pdf
आ व २०७८।०७९ काे आर्थिक ऐन २०७८ र गाउँपालिकाकाे राजस्व दररेट । Wednesday, July 20, 2022 - 00:00 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७७ Sunday, September 5, 2021 - 10:09 PDF icon GESI Policy of Bitthadchir rural municipality.pdf
सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय घोषणा निर्देशिका Monday, June 21, 2021 - 07:58 PDF icon Safe WASH Community Guideline Approved 2077-12-16 Bitthadchir RM Bajhang.pdf
खानेपानी गुणस्तर अनुगमन निर्देशिका Monday, June 21, 2021 - 07:55 PDF icon Water Quality Monitoring Guideline 2077-12-16 Bitthadchir RM Bajhang.pdf
सेवा करार कर्मचारी ब्यवस्थापन कार्यबिधि Thursday, November 1, 2018 - 15:17 PDF icon सेवा करार कर्मचारी व्यावस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
गाउँपालिकाको केही कानुन तर्जुमा गर्न बनेको ऐन Monday, October 29, 2018 - 13:58 PDF icon केही अावश्यक कानुन तर्जुमा गर्न बनेकाे एेन.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका Thursday, October 4, 2018 - 00:05 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका.pdf
सहकारी एेन Thursday, October 4, 2018 - 00:03 PDF icon बित्थडचिर गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५.pdf

Pages