FAQs Complain Problems

सूचना

सम्पर्क

बित्थडचिर गाउँपालिका देउलेख ,बझाङ्ग

सुदूरपश्चिम प्रदेश , नेपाल 

email:bitthadchirmun@gmail.com

Toll free contact No- 18105000109